Advert
Advert

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Uygulama Rehberle

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Bu içerik 240 kez okundu.
Advert

 

 Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Uygulama Rehberlerinin yayınlandığını ve hibe başvurularının başladığını duyurdu;

Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında;

Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi 31.10.2021 tarihi itibari ile Bakanlığımız Web sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, Başvurular 17.12.2021 tarihi saat 23:59’da sona erecek.

 Yatırım konuları; 81 ilde A iş planı ve B iş planı olarak değerlendirilecektir. A iş planı kapsamında; makine-ekipman alımları, B iş planı kapsamında;

- Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

- Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

- Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri)

- El sanatları ve katma değerli ürünler,

- İpek böceği yetiştiriciliği,

- Su ürünleri yetiştiriciliği,

- Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,

- Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

yatırımları destek kapsamındadır.

Yatırım tutarları ve destekleme oranları;

a) A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL, B

iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitini

geçemez.

b) B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki

başvurular kabul edilmez.

c) Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar

hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas makine-ekipman alım tutarının %50’ si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam makine-ekipman alım tutarına ait Katma

Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

A İş Planı Başvuruları Genel Hususlar

• A iş planı için sadece Ek-1’de yer alan makine-ekipman listesindeki 1 makine için proje

başvurusunda bulunulabilir.

• A iş planı kapsamında 0-40.000 TL ve 40.001 TL–300.000 TL arasında bütçelendirilen

makine-ekipman için proje başvurusunda bulunulabilir. A iş planı kapsamında yapılacak 0- 40.000 TL arasındaki makine-ekipman başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir.

B İş Planı Başvuruları Genel Hususlar

• B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki

başvurular kabul edilmez.

• B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst

limitinin üstünde olan yatırımlarda, bu üst limiti geçen kısım desteklenmeyecek olup bu miktar

yatırımcı tarafından ayni katkı ile karşılanacaktır.

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

a) 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını

gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından

yapılır.

b) Kırsal ekonomik altyapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç, B iş planı

kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. A iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ise; son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvurulacak Yer; Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını “www.tarimorman.gov.tr” (https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yaparlar. Daha detaylı bilgi almak için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yatırım Süresi; Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi 30/11/2022’dir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ!
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ!
  KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR!
KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR!