Advert
Advert

DOKTORLAR GREVDE

Türk Tabipleri Birliği ile Hekim Sen'e bağlı doktorlar bugün grev yapıyorlar.

DOKTORLAR GREVDE
Bu içerik 422 kez okundu.

Türk Tabipleri Birliği ile Hekim Sen'e bağlı doktorlar bugün grev yapıyorlar.

 Doktorların bugün emekleri, hakları ve toplumun sağlık hakkı için grevde oldukları açıklandı. Hastaneye muayene olmak için giden hastalar doktor olmadığı için evlerine geri dönüyorlar.

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, bugün ülke genelinde Tabipler Odası'nın yaptığı iş bırakma eylemi ile ilgili açıklamada bulundu.

Kamuda çalışan hekimlerin alacakları ücretin performans sistemine dayandırılması na tepki gösteren Başkan Kargı "Ülkemizin en zorlu eğitim sürecinden geçen ve eğitim serüveni hiç bitmeyen hekimlerimizin omuzlarına yüklenmiş olan ve son yıllarda giderek artan sağlık sisteminin dayanılmaz ve yoğun iş yükü, diğer yandan hekime şiddet, ayrıca bütün bunlar yetmezmiş gibi hekimleri meslekten soğutma noktasına getirdi" dedi.

Eksal Kargı'nın açıklaması şöyle:

"Ülkemizin en zorlu eğitim sürecinden geçen ve eğitim serüveni hiç bitmeyen hekimlerimizin omuzlarına yüklenmiş olan ve son yıllarda giderek artan sağlık sisteminin dayanılmaz ve yoğun iş yükü, diğer yandan hekime şiddet, ayrıca bütün bunlar yetmezmiş gibi hekimleri meslekten soğutma noktasına getiren orantısız malpraktis tazminatları, bunlara ilaveten en yüksek eğitim derecesiyle kıyaslanamayacak derecede düşük maaş, olumsuz gelecek beklentisi ve daha birçok sorunlar neticesinde hekimler artık ülkemizden kopmaya hatta henüz mesleğe atılmamış tıp öğrencileri bile planlarını yurt dışına göre yapmaya başladılar.

Hekimler olarak biz, kendimizi bir tarafa bırakarak, ülkemizin sağlıkta özlenen hedeflere güvenle koşabilmesi ve ardımızdan gelen geleceğimizin güvencesi olan genç hekimlerimiz için ;

* Hangi statüde ve kurumda görev yaparsa yapsın, tüm çalışan hekim ve hekim emeklilerine, yaptığı uzun fakülte eğitiminin değeri olan, insanca yaşayabileceği ve emekli olduğunda da kimseye muhtaç olmadan geçinebileceği bir maaş talep ediyoruz, bunun için de hakkımız olan ve bir çok meslek grubu ile eşit maaş alabileceğimiz 7200 ek göstergeyi  ve pandemide özveriyle  çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payını talep ediyoruz.

*Kamu’da çalışan hekimlerin alacakları ücretin, performans sistemine mahkum edilmesi kabul edilemez olup, hekimin eğitimine ve gayretine yaraşır, emekliliğine de yansıyacak bir maaş düzenlemesinin getirilmesini  ve performans sisteminin kaldırılmasını istiyoruz.

*Hekim mesleki sigortasının tam olarak karşılamadığı orantısız malpraktis suçlamaları ile hekimlerin mahkeme kapılarında, mesleklerini yapamaz hale gelmeleri, kendilerine mahkemelerce verilen maddi tazminat cezaları yüzünden, daha da kötü ekonomik yoksulluğa mahkum edilmeleri çok üzücüdür. Hekimin icra ettiği mesleğin riskleri, maaşlarının yüzlerce  katını bulmaktadır.

Malpraktis tazminatlarına karşı hekimi güvence altına alan gerçekçi sigorta sisteminin tesisinin ivedilikle sağlanarak, hekimin mesleğini icra etmesini engelleyen malpraktis baskısının, hekimin üzerinden kaldırılmasını istiyoruz.

*Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilerek, cezaya dayalı değil yardımlaşmaya dayalı koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak, birinci basamak sağlık örgütlenmesinin yeniden planlanmasını istiyoruz.

Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar, tüm hekimlerin meslek örgütleri aracılığıyla görüşlerinin alınmasını ve karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmalarını, ülkemiz sağlık politikalarının daha mükemmel hale gelebilmesi için, fikirlerinin değerlendirilmesini talep ediyoruz.

*Genç hekim adaylarının eğitimlerinin, hekimlik vasfına yaraşır nitelikte olmasını istiyoruz. İleriye daha umutla bakan daha iyi ve daha donanımlı vasıflta hekimler yetişmesini istiyoruz.

*Hekimlerimizin covid -19 başta olmak üzere meslek kaynaklı tüm viral, kimyasal, ışıma vs. etkisi ile oluşabilecek tüm hastalıklara karşı, kendilerini ve ailelerini tam koruyucu- kapsayıcı geniş bir meslek hastalıkları yasası istiyoruz.

*Yeni bir  sağlıkta şiddet yasasının etkili ve caydırıcı olacak şekilde yeniden çıkarılmasını ve aynı zamanda da hekimlerin görev yaptığı sağlık kurumlarında üst düzeyde güvenlik önlemlerinin oluşturulmasını talep ediyoruz.

*Tabip Odaları olarak en çok üyemizi oluşturan özel hastane ve özel muayenehane hekimlerimizin özlük haklarının da en az kamu hekimleri kadar korunmasını, hekimlerin faydasına olabilecek gelişmelerden mahrum edilmemelerini istiyoruz."                      

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
ÇARE MİLLETTİR, DEMOKRASİDİR, SANDIKTIR
ÇARE MİLLETTİR, DEMOKRASİDİR, SANDIKTIR
FESTİVAL SANATÇILARI AÇIKLANDI
FESTİVAL SANATÇILARI AÇIKLANDI