Advert
Advert
Advert

VALİ TUTULMAZDAN MECLİSE MESAJ

Zonguldak İl Genel Meclisi'nin Mart ayı 3. Birleşim toplantısı gerçekleştirildi.

VALİ TUTULMAZDAN MECLİSE MESAJ
Bu içerik 335 kez okundu.

Zonguldak İl Genel Meclisi'nin Mart ayı 3. Birleşim toplantısı gerçekleştirildi.İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli Başkanlığı'nda gerçekleştiren birleşim, bir önceki birleşimin tutanak özetinin okunup onaylanması ile başladı.

Mecliste 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 41. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39.maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresi 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Madde üzerinde Vali Mustafa Tutulmaz'ın İl Genel Meclisi üyelerine yönelik mesajı Strateji Geliştirme Müdürü Kerem Yaprak tarafından okundu.

Vali Mustafa Tutulmaz'ın il genel meclis üyelerine yönelik mesajı şöyle:

"Zonguldak İl Özel İdaresi'nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu, kamu yönetiminde malì saydamlik ve hesap verme sorumlulugu cerçevesinde; ilgili mevzuat ile belirlenen performans kriterleri de göz önünde bulundurularak, idaremizin yürütmekte oldugu çalışmaların önceden belirlenen gerçekleşme oranlarını, sapmaların neler oldugunu ve varsa bu sapmaların nedenlerini açık bir şekilde ortaya koymak için hazırlanmıştır.

5302 sayılı il Özel idaresi Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Malì Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan faaliyet raporumuzda, idaremizce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanilan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler, bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar yer almaktadır.

2021 malì yılı Zonguldak il Özel idaresi Faaliyet Raporunu İl Genel Meclisimize sunarken, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde aldıkları kararlardan ve sürece olan katkılarından dolayı İl Genel Meclisi Başkan ve Üyelerine, İl Özel idaremizin Genel Sekreterine, emek ve desteklerinden dolayı tüm idareci ve çalışanlarına tesekkür ederim" Vali Tutulmaz'ın mesajının okunmasından ardından gündem madde oybirliğiyle komisyona havale edildi.

Bir sonraki birleşimin 3 Mart Perşembe günü yapılması kararıyla meclis sona erdi.

 

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
MTA PERSONEL ALACAK
MTA PERSONEL ALACAK
   DEVREK'TE TİYOTRO ŞENLİĞİ DÜZNELENİYOR
DEVREK'TE TİYOTRO ŞENLİĞİ DÜZNELENİYOR