Advert
Advert
Advert

YENİ MÜDÜRLÜK KURULACAK

Zonguldak İl Genel Meclisi Mayıs ayı 4. Birleşim Toplantısı’nda İl Özel İdare bünyesinde kurulması planlanan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kadrosunun kurulması onaylandı.

YENİ MÜDÜRLÜK KURULACAK
Bu içerik 649 kez okundu.
Advert

Zonguldak İl Genel Meclisi Mayıs ayı 4. Birleşim Toplantısı’nda İl Özel İdare bünyesinde kurulması planlanan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kadrosunun kurulması onaylandı.

İl Özel İdarenin kırsal da topladığı katı atık ve çöplerden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü sorumlu olacak.

Zonguldak İl Genel Meclisi Mayıs ayı 4. birleşim toplantısında İl Özel İdare de görevli 657 sayılı devlet memurlarının hakları ve başarıları olanların ödüllendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli Başkanlığı ile yapılan Mayıs ayı 4. Birleşim Toplantısı’nın Üçüncü Gündem Maddesi’nde yer alan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen, 3 sayılı dolu kadro değişikliği cetveli ile ilgili İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 18 sayılı raporları görüşülerek Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin Dördüncü Maddesi’nde yer alan İdaremizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan kadrolu memurların performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile başarılı personelin ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Zonguldak İl Özel İdaresi Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliği” ile ilgili İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 7 – 19 sayılı raporları görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin Beşinci Maddesi’nde yer alan İdaremiz tarafından yürütülmekte olan hizmetlerin etkili, verimli, kaliteli ve vatandaş odaklı verilebilmesi, birim müdürlüklerinin yürüttükleri işlerde uzmanlaşabilmesi, kırsal kesimde başlı başına sürekli yürütülmesi gereken bir iş olan katı atık ve evsel katı atıkların tekniğe uygun biçimde toplanması için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün açılması ve 1 inci dereceli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun ihdası için düzenlenen I sayılı Kadro İhdas (Memur) Cetveli ile ilgili İçişleri, Plan ve Bütçe ile Ar-Ge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 9- 21- 1 sayılı raporları görüşülerek İki çekimser oya karşı kabul edildi.

Gündemin Altıncı Maddesi’nde yer alan Zonguldak’ın Alaplı İlçesi, Çamlıbel köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 102 ada, 137, 138 ve 187 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde, “Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile onaylı “Sanayi    Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Sağlık ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 18 – 22 – 5 – 16 – 14 sayılı raporları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

 

Advert
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
ÇEKİMLERİ ZONGULDAK'TA YAPILDI
ÇEKİMLERİ ZONGULDAK'TA YAPILDI