Advert
Advert
Advert

VALİ TUTULMAZ MESAJ GÖNDERDİ

Zonguldak il Genel Meclisi Kasım ayı 2'nci Birleşim Toplantısı Meclis Başkanı Necdet Karaveli Başkanlığı'nda yapıldı.

VALİ TUTULMAZ MESAJ GÖNDERDİ
Bu içerik 420 kez okundu.
Advert

Zonguldak il Genel Meclisi Kasım ayı 2'nci Birleşim Toplantısı Meclis Başkanı Necdet Karaveli Başkanlığı'nda yapıldı.

Meclis yoklama ve bir önceki birleşimin tutanak özetinin okunup onaylanması ile başladı. Gündemde bir madde görüşüldü.

Gündemin 3'üncü maddesi şöyle: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince; stratejik plan ve programlarda yer alan amaç ve hedeflere göre, İl Özel İdaresince hazırlanan, 2023 Yılı Performans programının görüşülmesi.

Zonguldak İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kokulu, Vali Mustafa Tutulmaz'ın 2023 yılı Performans Programı ile ilgili mesajını mecliste okudu.

Vali Mustafa tutulmaz'ın mesajı şöyle:

"Bilindiği üzere, İl Özel İdaresinin temel amacı, halkın mahalli müşterek nitelikte ihtiyaç duydukları hizmetlerin etkili bir şekilde karşılanmasıdır. Bu doğrultuda İl Özel İdareleri; 5018 sayılı 'Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  ile 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” doğrultusunda, “Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları” nı hazırlamakta ve uygulamaktadırlar. Söz konusu kanunlarda belirtildiği üzere, İdaremiz, kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde, stratejik önceliklere göre tahsis etmekte, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmalarını da gözeterek hesap verebilirlik ilkesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

2020-2024 dönemini kapsayan kurumsal stratejik planımızı da esas alan 2023 yılı performans programında, İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler öngörülmüştür. İl Özel İdaremizin bütün birimlerinin katkısıyla hazırlanan 2023 Yılı Performans Programının veri, bilgi ve belgeleriyle; mali saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, etkinlik ve verimlilik açısından katkı sağlamasını, İlimize hayırlı olmasını temenni ederim."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
175 NÜFUSLU KÖYE 9 MUHTAR ADAYI
175 NÜFUSLU KÖYE 9 MUHTAR ADAYI
İBRAHİM TIĞ’DAN SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
İBRAHİM TIĞ’DAN SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ