Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert
Advert

BAKIRCILAR KARYESİ / BAKIRCILAR DİVANI / BAKIRCILAR KÖYÜ-2

BAKIRCILAR KARYESİ / BAKIRCILAR DİVANI / BAKIRCILAR KÖYÜ-2
Bu içerik 1447 kez okundu.
Advert

İbrahim Tığ

1256 (1840) TARİHLİ NÜFUS SAYIM DEFTERİNE GÖRE BOLU EYALETİ BOLU SANCAĞI YILANLICA KAZASI BAKIRCILAR KARYESİ NÜFUSU

Hâne 1

1 Tiğoğlu orta boylu kır sakallı karye-i mezbur muhtarı Ahmed bin Ali yaş: 58

2 Oğlu orta boylu ter bıyıklı Halil yaş: 22

3 Diğer oğlu sağir (küçük ) Emin yaş: 6

4 Diğer oğlu sağir Ali yaş:2

 

Hâne 2

5 Diğer Tiğoğlu uzun boylu sarı sakallı Veli bin Ali yaş: 48

6 Oğlu orta boylu ter bıyıklı Hüseyin yaş:21

7 Hafidi (torunu) sağir (küçük) Süleyman bin İbrahim

 

Hâne 3

8 Diğer Tiğoğlu orta boylu kumral sakallı Hacı Osman bin Ali yaş: 45

9 Oğlu sağirMehmed yaş: 2

Hâne 4

10 Diğer Tiğoğlu uzun boylu sarı bıyıklı Emin bin Ali yaş: 28

 

Hâne 5

11 Diğer Tiğoğlu uzun boylu ter bıyıklı Osman bin Mehmed yaş: 25

12 Karındaşı şabb-ı emred (genç) Receb bin Ömer yaş: 15

 

Hâne 6

13 Gökmanoğlu orta boylu sarı sakallı Osman bin Hüseyin yaş: 45

14 Oğlu sağir Halil yaş:12

15 Diğer oğlu sağir Hüseyin yaş: 5

16 Damadı orta boylu sarı sakallı Mustafa bin Süleyman yaş: 40

17 Oğlu sağir Selim yaş: 3

18 Diğer oğlu sağir Süleyman yaş: 1

 

Hâne 7

19 Sarıbeyoğlu orta boylu sarı sakallı Mehmed bin Receb yaş: 45

 

Hâne 8

20 Gedikoğlu orta boylu köse sakallı Hüseyin bin Ömer yaş: 60

21 Oğlu ter bıyıklı Veli yaş 18

22 Karındaşı orta boylu sarı sakallı Receb bin Ömer yaş: 45

23 Oğlu sağir İbrahim yaş: 11

 

Hâne 9

24 Diğer Gedikoğlu orta boylu kara sakallı Veli bin Mehmed yaş: 48

25 Oğlu sağir Ali yaş:12

26 Diğer oğlu sağirAhmed yaş:1

27 Karındaşı orta boylu kara bıyıklı Selim bin Mehmed yaş: 30

 

Hâne 10

28 Mehmedoğlu orta boylu köse sakallı Ali bin Mehmed yaş: 30

 

Hâne 11

29 Kartoğlu orta boylu kır sakallı Ömer bin Halil yaş: 58

30 Oğlu şab-ı emredMehmed yaş: 15

 

Hâne 12

31 Diğer Sarıbeyoğlu orta boylu ak sakallıReceb bin Halil yaş: 65

32 Oğlu orta boylu kara bıyıklı Ali yaş: 25

 

BUGÜNKÜ ANLATIMIYLA:

Hane 1 Kadıgiller

Hane 2 ve 3- Mösmösler, Zekibeyler ve Papiller

Hane 4 ve 5- Aktekkeliler ile Gavaslar

Papiller,Zeki Beyler,Güneyligil yani Mösmös sülalesinin dedeleri Hacı Osman.

Gadıların dedeleri Kara Ahmet.

Bunların babaları bir.

Yani Kadıgiller ile Papilleler,Zeki Beyler,Güneyligil yani Mösmöslerin dedesi bir.

Gavasgiller ile Aktekkelilerin dedesi bir.

*Zaten,Bakırcılar’a gelen iki kardeş: Ahmet ve Mehmet

KIR ALİ PAŞA- (OSMANLI PAŞASI) BU İKİ KARDEŞİN BABASI.

*

1259 (1844) TARİHLİ BOLU EYALETİ BOLU SANCAĞI YILANLICA KAZASI BAKIRCILAR KARYESİ TEMETTUAT DEFTERLERİ

Tanzimat Fermanı’nın uygulandığı bölgelerde mal-mülk, hayvan, arazi ve yaşayan vatandaşların malvarlıklarının hane bazında kaydedildiği resmi defterler, “Temettuat Defterleri” olarak adlandırılır.

Söz konusu o tarihte Bakırcılar Köyü, Bolu Sancağı Kazalarından Yılanlıca Kazasına tâbi Bakırcılar Karyesi olarak yer alıyor.

Bakırcılar Karyesin halkı, tarla işleriyle uğraşıyor, asma ve üzüm yetiştiriyor. Camuş (Türkçede manda, kömüş ve dombay adları ile de bilinir), sağmal hayvanlar (sığır, koyun, keçi) besliyor. Devlete de bunun için vergi ödüyor.

Devrek’in Komşular Köyü’ne bağlı mahalle iken 11 Kasım 1992’de bağımsız bir köy olan Bakırcılar Köyü’ne ait 1844 yılı Temettuat Defterlerine bakalım….

Bakırcılar Karyesine ait 1844 tarihli Temettuat Defterleri-2

 

Defter şöyle başlar:

 

Bolu Eyaleti Mülhakatından Bolu Sancağı Kazalarından Yılanlıca Kazasına tâbi Bakırcılar Karyesinde mukim ahalinin Emlak ve Arazi Temettuatları Defteridir.(1844)

 

Hane 1

TîğoğluAhmed bin Ali,Erbab-ı ziraadden mezru ve gayri mezru tarla, camuş öküzü 2 sağman ağnam 3, sağman keçi 15, gayr-i sağman-ı ağnam 3 toplam temettü 706 kuruş.

 

Hane 2

Diğer Tiğoğlu Veli bin Ali, Erbab-ı ziraatden tarla ve mezru tarla sağman camuş 1 camuş eniği malak 2 sağman ağnam 4 sağman keçi 12 gayri sağman keçi 3 arı kovanı 2 asma ve üzüm temettü 636 kuruş.

 

Hane 3

Diğer Tîğoğlu Hacı Osman bin Ali,Erbab-ı ziraatden mezru ve gayr-i mezru tarla sağman kara sığır 1 camuş öküzü 4 sağman ağnam 6 sağman keçi 25 gayri sağman ağnam 4 gayri sağman keçi 46 oğlak 20 asma ve üzüm temettü 822 kuruş.

 

Hane 4

Diğer Tiğoğlu Emin bin Ali, tarla ve mezru tarla sağman camuş 1 camuş eniği malak 2 sağman ağnam 4 sağman keçi 12 gayri sağman keçi 3 arı kovanı 2 asma ve üzüm temettü 636 kuruş.

 

Hane 5

Diğer Tiğoğlu Osman bin Ömer, Erbab-ı ziraatden mezru ve gayri mezru tarla sağman kara sığır 1, camuş öküzü 2, kara sığır öküzü 2, bargir 1, sağman-ı ağnam 1, sağman keçi 2, gayri sağman ağnam 1, gayri sağman keçi 4, kuzu 1, asma ve üzüm eşcarı temettü 806 kuruş.

 

Hane 6

Gökmanoğlu Osman bin Hüseyin,Hidemetgahidüğü mezru ve gayri mezru tarla camuş öküzü 2, asma ve üzüm eşcarı, temettü 490kuruş.

 

Hane7

SarıbeyoğluMehmed bin Receb, Erbab-ı ziraatden mezru ve gayri mezru tarla, kiraya verdiği tarla, sağman kara sığır 1, kara sığır öküzü3, sağman keçi 14,gayri sağman keçi 3, oğlak 7, asma ve üzüm eşcarı, temettü 515 kuruş.

 

 

Hane 8

Gedikoğlu Veli bin Hasan, Emmisi RecebAsakir-i nizamiyeden tekaüdmezru ve gayri mezru tarla, sağman kara sığır 2, asma ve üzüm eşcar, temettü 584 kuruş.

 

Hane 9

Diğer Gedikoğlu Veli bin Mehmed, Çoban idüğümezru ve gayri mezru tarla, asma ve üzüm eşcarı, temettü 365 kuruş.

 

Hane 10

Mehmedoğlu Ali bin Mehmed, Erbab-ı ziraatten, mezru ve  gayri mezru tarla, camuş öküzü 2, dişi buzağı 1, merkeb 1, sağman ağman 25,sağman keçi 20, gayri sağmanı ağnam 18, gayri sağman keçi 16, kuzu 20, oğlak 16, arı kovanı 1, asma ve üzüm eşcarı temettü 1068 kuruş.

 

Hane11

Kartoğlu Ömer bin Halil, Rençber mezru ve gayri mezru tarla asma ve üzüm eşcarı temettü 450 kuruş.

 

Hane 12

Sarıbeyoğlu Ali bin Receb, Meczup olduğu merkumun emlak ve arazisi olmadığından başka hanesi dahi olmayıp şunun bunun ianesi ile geçinmekte olduğu.

Sürecek...

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
“MÜFETTİŞİN ARKASINA SIĞINMAYIN, HİZMET ÜRETİN!”
“MÜFETTİŞİN ARKASINA SIĞINMAYIN, HİZMET ÜRETİN!”
“NE MANİSA'YMIŞ ARKADAŞ YA...”
“NE MANİSA'YMIŞ ARKADAŞ YA...”