Advert
Advert
EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR
Faik MEKİK

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

Bu içerik 499 kez okundu.

Atatürk'ün ulusal egemenlik vedemokrasi ilkelerine dayandırdığı cumhuriyet düzenine ilişkin düşüncesini en özlü biçimde şu cümlede görebiliriz. "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.’’

Toplumda hiçbir kimse, hiçbir zümre, hiçbir sınıf ya da grup, doğrudan üstün emretme gücüne sahip olamaz. Toplumda üstün emretme gücünün tek kaynağı ve tek sahibi milletin kendisidir.

CUMHURİYET

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi.

DEMOKRASİ

Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi.

 

TÜRKİYE halkı TBMM'nin açılması ile kendi kendisini

yönetebilme olanağına sahip olmuştur. TBMM'nin açılması ile; egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ispatlanmıştır. TBMM'nin açılması demokrasiye atılan büyük bir adım olarak tarihe geçmiştir.

DİKTATÖR

Bütün siyasal yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse.

ZORBA

Gücüne güvenerek ve güç kullanarak başkalarının hakkını ele geçiren, halkı baskıyla yöneten hükümdardır.

FAŞİZM

Faşizmde, toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir tek ideoloji bağlayıcı olarak ilan edilir. Gerek devlet gerekse de iktidarın dünya görüşüne göre ve lider ilkesine göre örgütlenir ve belirlenir. Basın ve yayın kuruluşlarının mevcut ideolojiye göre yayınlar yapması zorlanır. Hakim görüşe zıt düşünceler ve muhalif seslerin çıkması çeşitli baskı unsurlarıyla önlenir. Aykırı yayın yapanlar sansürlenir, kapatılır veya başka türlü yollarla engellenmeye çalışılır. Böylece hakim düşüncenin karşısına farklı düşüncelerin çıkmasının önüne geçilmiş olunur ve tek tip düşünce, toplumda baskın hale getirilir. Faşizmin boyutu, bu koşulların ne kadarının somut olarak uygulamaya geçirildiğiyle doğru orantılıdır.

 

 Benimsedikleri ideolojiyi başkalarına da aktarmak ve onların düşüncesine sahip insanlar yetiştirmek için eğitime istedikleri şekilde yön verirler. Toplum içinde belirli kesimleri düşman ilan eder ve onlardan kurtulmak için her türlü yola başvurabilirler.

 

 

Siyaset bilimci Dr. Lawrence Britt

 14 derste FAŞİZM'i anlatıyor:

1. Güçlü ve sürekli milliyetçilik2. İnsan haklarının aşağılanması ve hor görülmesi

3. Düşmanların/günah keçilerinin birleştirici bir neden olarak tanımlanması

4. Ordunun ve militarizmin yüceltilmesi

5. Cinsel ayrımcılığın şahlanışı

6. Kitle iletişim araçlarının kontrol altına alınması

7. Ulusal güvenlik takıntısı

8. Din ve yönetimin içiçe geçmesi

9. Özel sermayenin gücünün korunması

10. Emek gücünün baskı altına alınması

11. Aydınların ve sanatın küçümsenmesi

12. Suç ve cezalandırma ile baskı altına alma

13. İnsan kayırma ve yozlaşmada sınır tanımama

14. Hileli seçimler

 

YAŞASIN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

 

YAŞASIN ULUSAL EGEMENLİK

YAŞASIN CUMHURİYET

YAŞASIN DEMEOKRASİ

KAHROLSUN FAŞİZM

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
KOMŞULARIN KAVGASINDA KAN AKTI
KOMŞULARIN KAVGASINDA KAN AKTI
52 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
52 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI