Advert
YEREL YÖNETİMDE KENT KONSEYİ
Faik MEKİK

YEREL YÖNETİMDE KENT KONSEYİ

Bu içerik 2147 kez okundu.

  

    Devrek Kent Konseyi 02 Mart 2019 tarihinde,  Yerel Yönetimde Kent Konseyi Temalı 5. Olağan Genel Kurul Toplantısını Devrek AKM salonunda yaptı.

   Toplantıya AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi’nin   belediye başkan adayları, ilçe başkanları, belediye meclisi üye adayları, muhtar, muhtar adayları ve azaları ile genel kurul üyeleri katıldı.

   Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Devrek Kent Konseyi Başkanı Avukat Erdoğan Akçabelen yaptı. Kent konseyi faaliyet raporu sunumunu yürütme kurulu üyesi Faik Mekik yaptı. BEÜ öğretim görevlisi ve yürütme kurulu üyesi Şule Kıycı, ‘’ Kent Konseylerinin Doğuşu’’ sunumunu yaptı. Genel kurula katılan belediye başkan adayları birer konuşma yaptı. 

   Belediye hizmetlerini, en yüksek yurttaş katılımı ve en saydam yöntemlerle halka ulaştırmanın yolu, kent konseyinin varlığından  geçer.

  • Devrek’i kucaklayan ortak bir akla ihtiyacımız var.
  • Bu ortak aklı, Devrek Kent Konseyi çatısı altında bir araya getirmeliyiz.
  • Belediye başkan adaylarımız burada....
  • Önlerinde iki seçenekleri var.
  • Ya dediğim dedik, öttürdüğüm düdük, anlayışı bir yönetim...
  • Ya da katılımcı demokrasi...
  • Belediye başkan adaylarımızı, meclis üyelerini, il genel meclisi adaylarımızı, muhtar adaylarımızı ve azalarına 31 Mart yerel seçiminde başarılar dilerim.

                                         ÖZLENEN TABLO

 

DEVREK’TE KENT KONSEYİNİN DOĞUŞU

   Devrek Belediye’sini katılımcı bir demokrasi anlayışı ile yönetmek için, İlçemizde Kent Konseyi kurulması hakkında görüşme yapmak üzere belediye meclisinin toplantı gündemine madde ilave edilmesi 06 Ekim 2015 tarihinde meclis  başkanlığına sunuldu. Ayrıca TSO 4. Meslek Komitesi  15 Ekim 2015 tarihinde yaptığı 29. olağan toplantıda kent konseyini görüşüp,  TSO yönetimine sunma kararı aldı.

    Sözlü ve yazılı takip sonucu, Kent Konseyi genel kurulu ilk toplantısını 04 Haziran 2016 tarihinde 2 yıl gecikmeli olarak, Devrek TSO toplantı salonunda yaptı.

    Yerel kamusal hizmetlerin, en yüksek yurttaş katılımı ile en saydam yöntemlerle halka ulaştırmanın yolu aralandı. ( aralandığını sandığımız bu kapıdan, tam anlamıyla bir türlü içeri giremedik.)

    Yapılan seçimle Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri Seçildi.  Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi  arkadaşımızın sunumunda gördüğümüz güzel çalışmalara imza atıldı. Yeterli mi? Elbette değil. Daha fazlası yapılır mı ? Yapılır. Neden yapılmasın.

Kent Konseyinin başarısında ‘’yapı’’nın kendi başına yeterli olmadığını yaşayarak gördük.

Kent Konseyi yönetmenliğinin 7. Maddesinde belirtilen ‘’ kentine sahip çıkma, aktif katılım ve kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak’

İlkelerini yaşama geçirdiğimiz ölçüde başarıyı yakalarız.

DEVREK KENT KONSEYİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKARSA KALKTIĞI ORANDA BAŞARILI OLUR.

KENT KONSEYLERİNİ BAŞARILI KILAN ÖZELLİKLER NELERDİR ?

1.Kent Konseyinin kendisini oluşturan paydaşlar tarafından, bir muhalefet platformu veya kendi başına bir ‘’ sivil girişim ‘’ olarak değil, merkezi yönetim,

Yerel yönetim ve sivil toplum üçgenindeki geniş temsil tabanı üzerinden kent yönetimine ‘’eşit ortaklar’’ olarak katılmalarını sağlayan bir yapı olarak görülmesi

2. Belediyenin ve ilgili kamu kuruluşlarının, Kent Konseyinin desteklenmesine yönelik güçlü taahhütlerine, verdikleri desteğe ve etkin katılımlarına karşın , bu yapının işlemesine müdahale etmekten kaçınmaları ve kolaylaştırıcı bir rol oynamaya özen göstermeleri

3. Sivil toplum ortaklarının, ‘’ gönüllü katılım’’ esasında, işbirliği yapma, birlikte çalışma ve üretme, birikimlerini ve uzmanlıklarını topluma en iyi şekilde aktarma ve paylaşma kararlılığı sergilemeleri ve birer paydaş olarak , kent konseyi uygulamalarında sorumluluk almaya hazır olmaları

4. Dikey yapılanma ve çalışma alışkanlıklarının yerini Yönetişim( toplumsal ortaklara dayalı yönetim )anlayışına bırakmasının sağlanması ve bu bağlamda , bir alt-üst mücadelesinin yaşanmadığı, gücünü eşit ortaklık anlayışından alan, yapıcı ve uygulamaya dönük bir ilişkiler sistemi kurulmasına  özen gösterilmesi

5. Kent Konseyi yapılanmasının yalnızca genel bir çerçeve sağladığı dikkate alınarak, bu çerçevenin içinin tüm yerel paydaşlarla büyük bir özveri ve sabırla, bir dantel gibi örülerek doldurulması ve bu yapıya işlerlik kazandırılması

6. Kent Konseyi, bünyesinde kamu kurumlarını, yerel yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarını yatay ilişkiler içerisinde biraraya getirmeyi başardığı ölçüde, dolaylı bir “yaptırım” gücü de elde etmiş olmaktadır. Bu yapı içerisinde yer alan yerel düzeydeki başlıca karar alıcı ve uygulayıcı kuruluşların temsilcilerinin de Konsey’in aldığı “tavsiye” niteliğindeki kararların oluşumuna katılmaları, bunların uygulamaya geçirilmesinin önünü açmaktadır.

   Kent konseyi paydaşlarının katılım konusunda isteksizlileri ve ilgisizlikleri başarının önünde önemli bir engeldir.

   Ayrıca, belediye başkanının kent konseyi genel kurulunu toplamasının ötesinde, katılıma kucak açması kent konseyini başarılı kılar. Belediyenin içine kapanan bir yapıda olması, katılımı   sınırlandırıcı bir tutum sergilemesi nedeniyle Kent Konseyi’nin “göstermelik” bir işlevle sınırlı bırakması sonucu beraberinde başarısızlığı getirir.

    Umarım,  Kent Konseyinin, nasıl işlerlik kazandırılacağı anlaşılmıştır. Gerekli derslerin çıkarılması büyük önem taşımaktadır.

Devrek Kent Çatısı Altında Bir Araya Gelelim 

   Yönetim; kaynakları planlayarak, örgütleyerek, yönelterek, koordine ve kontrol ederek başkaları aracılığıyla etkin ve verimli bir şekilde amaçlara ulaşma işi olarak tanımlanır. Buradan da anlaşılır ki, yönetim kavramında iki taraf bulunur: “yöneten” ve “yönetilen”.

    Yönetişim (birlikte yönetmek) ise; bir tarafın diğerlerini yönetmesinden ziyade karşılıklı etkileşimin ön planda olduğu bir ilişkiler bütününü temsil eder ve “birlikte yönetmek” anlamına gelir. Katılımcı, paylaşımcı, tutarlı, sorumlu, şeffaf, hesap verebilir ve adil bir yaklaşımla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini vurgulamak için kullanılır.

   Birlikte kentte yaşayanlar da karar alma süreçlerine katılıyor ve kaynakların doğru, etkin, verimli bir biçimde şeffaflıkla yönetildiği bir süreç ortaya çıkıyor.

   Toplumu, toplumun düşüncesini, toplumun yaşam tecrübelerini küçümseyen herhangi bir yöneticinin, her kim olursa olsun, hangi makamda olursa olsun, başarılı olma imkanı yoktur. Yerel yönetimin, en doğru olana karar vermek adına, o toplumun sesini dinlemeye her zaman ihtiyacı vardır.

                   YÖNETİŞİMİN (BİRLİKTE YÖNETMEK) UNSURLARI

   Sevgiyle kalın...

   YAŞASIN DEVREK !...

 

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
KOMŞULARIN KAVGASINDA KAN AKTI
KOMŞULARIN KAVGASINDA KAN AKTI
52 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
52 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI