Advert
ÇEVRE KORUMA HAFTASI (05/11 Haziran)
Faik MEKİK

ÇEVRE KORUMA HAFTASI (05/11 Haziran)

Bu içerik 3204 kez okundu.

Çevre Koruma Haftası’nda Dünyamızı, Ülkemizi ve Zonguldak’ı Kimlerden Nasıl Koruyacağız?

   Sağlıklı yaşamak istiyorsak; doğamıza sahip çıkmalıyız. Tüm insanların temiz bir çevrede temiz hava soluma ihtiyacı ve yaşama hakkı vardır. Soluduğumuz hava kirli olursa, yaşam hakkımız elimizden alınmış olur. Tıpkı ZONGULDAK’ta olduğu gibi…

Zonguldak ve ilçelerinde insanlar, doğa ve tüm canlılar tehdit altında…

  • Türkiye’de akciğer hastalıklarının en fazla görüldüğü şehir, Zonguldak
  • Kirli hava solumaya mahkum edilen şehir, Zonguldak

ÖLÜMÜN ADI SİYANÜR

  • Devrek/Adatepe, Alaplı/Gümeli ormanları altın ve bakır madeni kuşatması altında… Adatepe son günlerde altın ve bakır madeni ile gündemde.
  • Gökçebey’de kurulacak Biokütle enerji Santrali ve Atık Yakma Tesisi’nin yıllar içerisinde binlerce kişinin sağlığı ve hayatını karartacak olması, ürkütücü…
  • Kandilli Alacaağzı’nda Borcam Madenciliğin doğaya verdiği zararın boyutları gözler önünde; yok edilen ormanlar, çamur havuzuna dönen plaj, denize dökülen kimyasal atıklarla, Karadeniz ve ekolojik yaşam tehdit altında.
  • Çaycuma da, Kağıt fabrikasının üretim sürecinde çıkan siyah likörün ayrı ayrı kazanlarda yakılarak, buhar kazanında buhar elde edilmesi sonrasında buhar türbininde elektrik enerjisi üretilmesi için “OYKA Enerji Biokütle Santrali” projesinin yapılması planlanmaktadır. Bu arada siyah likörün ne meret bir şey olduğunu da öğrenmiş olduk.

   CEHENNEMİN KAPISI ÇATALAĞZI

  • Kirli hava ve asit yağmurundan kaynaklanan kanser ve solunum yolları hastalıklarında görülen inanılmaz artış nedeniyle hastaneler dolup taşmakta…Hastalar yeterli tedavi görememekten şikayetçi. Çatalağzı ve çevresindeki yoğun kanser olayları, yalnız büyükşehirlerde yer alan çocuk onkoloji servisinin açılmasına neden oldu.
  • Filyos Vadi Projesi kapsamında yapılması planlanan termik santral ölüm kusacak.

   Dünya Termik Santralleri Terk Ediyor, Biz Yenilerini Açma Yarışındayız

    25 milyon ton stoklama sahasına sahip olan liman sahası; ithal kömür, endüstriyel çöp ve atıklarla dolacak. Zonguldak ili, kirlilik açısından uluslararası alanda da gözetim altındadır.

  DÜNYADA DOĞAL YAŞAM/ÇEVRE TEHDİT ALTINDA

   Dünya genelinde çevremizi ve doğal yaşam kaynaklarını tehdit eden unsurların başında doğa kirliliği gelmektedir. Çevremiz, insanlar ve tüm canlıların yaşaması için gerekli olan fiziki koşulları sağlayan bir ekosistemdir. Çevrenin doğal halinin bozularak kirlenmesi, tüm bu ekosistemde yaşayan canlıların hayatlarının olumsuz anlamda etkilenmesi anlamına gelmektedir. Doğa kirliliği ise hava, su ve toprak kirliliği olarak üç ana başlık altında toplanabilir.

Çevre Sorunları ve Felaketler Kapitalist Sistemin Para Kazanma Hırsının Sonucudur

KAPİTALİZM GÖLGESİNİ KESEMEDİĞİ AĞACI KESER

   Uluslararası sermayenin kar hırsı ile enerji kazanımı yalanlarıyla dünyanın cennet yerlerini cehenneme çevrilmesi içimiz acıtıyor.

   Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre artan nüfus, fosil yakıt tüketimi kaynaklı ve temiz yakıt ve teknolojilerinin kullanılmaması ile kirlenen hava nedeniyle her 10 kişiden 9`u kirli hava solumaktadır.

   Türkiye`de hava kirliliğine bağlı ölümlerin sayısı yılda yaklaşık 30.000`dir. Fosil yakıt kullanımı kaynaklı olan bu sağlık sorunu ülkemizde yoğunlaşarak artmaktadır. Türkiye`nin havası AB`ye göre en az %33.4 daha kirlidir. Hava kirliliği kaynağı olan fosil yakıt (kömür, petrol…) kullanım oranı ülkemizde %88`dir.

TERMİK SANTRALLER

   Türkiye’de 75 milyon insanın pek çok hastalığa neden olan kirli havayı soluduğu açıklandı.

   Termik Santrallar Kömürle çalışan termik santrallar, yaşadığımız çevreyi en çok kirleten endüstriyel tesislerden biri olarak sayılabilir. Farklı nitelikteki kömürü (linyit, taşkömürü vb) yakarak oluşan ısıyı elektrik enerjisine dönüştüren termik santrallar, bu işlev sonucunda, yakıt olarak kullanılan kömürün kalitesine göre havayı, suyu, toprağı kirleten atıkları doğaya vermektedir (12). Termik santralardan çevreye zararlı atık olarak; havada asılı tanecikler (PM), kükürt dioksit, azot oksitler, karbon dioksit, karbon monoksit, hidrokarbonlar, kül, radyoaktif maddeler (uranyum, toryum), metaller (arsenik, krom, kadmiyum, kurşun, cıva, bakır, vanadyum, nikel, çinko, selenyum, antimon) verilmektedir. Bunların dışında soğutma kulelerinden çıkan buharla ve baca gazlarıyla sıcak hava, soğutma suyunu aldığı sucul ortama ise ısınmış su vermektedir. Atıkların santralın çevresinde alıcı ortamlarda dağılmasına bağlı olarak; l Asit yağmuru oluşmakta, Toprak, yüzey suları kirlenmekte ve asitlenmekte, Doğal flora (bitki örtüsü)  ve fauna bozulmakta, ormanlar zarar görmekte, Ormanların giderek tahrip olması sonucu sel ve erozyon riski artmakta, Tarımsal üretim toprak, su ve hava kirliliğine bağlı olarak azalmakta, Yabanıl yaşam olumsuz etkilenmekte, Asit yağmurları ve havada asılı partiküllerin etkisiyle yerleşim yerlerinde konutlar ve ören yerlerindeki yapılar olumsuz etkilenmektedir. (TTB)

SONUŞ OLARAK

   Vahşi kapitalizmin dünyada ve ülkemizin her yanında sürdürdüğü çevreye yönelik saldırılar karşısında ortaya çıkan “yaşamı savunan” toplumsal karşı duruşlar umudumuz olmalı…

YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN ELLELE

TALANIN KARŞISINDA,

DOĞANIN YANINDAYIZ…

 

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
KOMŞULARIN KAVGASINDA KAN AKTI
KOMŞULARIN KAVGASINDA KAN AKTI
52 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
52 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI