Advert
Advert

REKTÖRÜ CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA ŞİKAYET ETTİ

Devrekli vatandaş Aynur Dankaz, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'ın EkoTürk TV kanalında canlı olarak yayınlanan programda engelli vatandaşlara yönelik hakaret ve ayrımcılık sözlerine karşılık şikayette bulundu.

REKTÖRÜ CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA ŞİKAYET ETTİ
Bu içerik 2418 kez okundu.
Advert

 

 Devrekli vatandaş Aynur Dankaz, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'ın EkoTürk TV kanalında canlı olarak yayınlanan programda engelli vatandaşlara yönelik hakaret ve ayrımcılık sözlerine karşılık şikayette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi veren Aynur Dankaz, Prof. Dr. Murat Ferman'ın cezalandırılmasını talep etti.

İşte o şikayet dilekçesi

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, EkoTürk TV kanalında canlı olarak yayınlanan programa katıldığı sırada;

"Herkesin ortak bir anlayış beraberliğiyle, herkesin bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz çünkü ondan çocuk parası geliyor. Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan. Çok şikayet ediyoruz, 'Yahu geceleri bağırıyor, çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla aramız bozuluyor' diyoruz ama aslında çocukcağız da hayatımızın bir parçası. Onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz, indirimli kart alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz. Enflasyon böyle bir şey, enflasyonun biz suç ortağıyız.”sözlerini sarf etmiştir.

Bilindiği gibi insanların eşitliği, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş bulunan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilan edilmiştir. Beyannamenin birinci maddesine göre, “bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.” Yine aynı beyannamenin 2. Maddesinde ayrımcılık yasağı özel olarak düzenlenerek “Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka herhangi bir düşünce, ulusal ya da toplumsal köken, servet, doğuş veya başka herhangi bakımdan ayrım gözetilmeksizin bu bildiride ilan olunan tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir.” denilmiştir.

BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye göre engelliliğe dayalı ayrımcılık siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başkaherhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullaraltında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarakgerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı kapsamaktadır.

Yine Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı maddesi“MADDE 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din,mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazifeşehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz........”hükmünü içermektedir.

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un genel esaslar başlıklı 4. Maddesi (a) bendine göre  “Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, engellilerin ve engelliliğin her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştirir. Engelliler aleyhine ayrımcılık yapılamaz; ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların temel esasıdır.”

Görüldüğü gibi engelli bireylere ve ailelerine yönelik ötekileştirici, nefret uyadıran her türlü davranış ve söz, uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’mızın hükmü ile yasaklanmaktadır. Ayırımcılık ayrıca TCK m.122’de “Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kişi hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir”hükmü ile suç olarak tanımlanmıştır.

Prof. Dr. Murat Ferman’ın EKOTÜRK TV kanalının canlı yayınında ekonomik kriz ve enflasyon üzerine yorumlarda bulunurken yaparken sarf ettiği sözlerin engelli bireyleri ve ailelerini ötekileştirdiği ve ayırımcılık yapılması yönünde algıya neden olduğu açıktır. Devletin pozitif ayırımcılık ile engelli bireylere tanıdığı haklar, haksız kazanç olarak tanımlamış, engelli aileler suç ortağı olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan kazanımların haksız olduğundan bahisle TCK.nun 125. Maddesinin genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi koşulu da gerçekleştiğinden hakaret suçunun unsurları tamamlanmıştır. Anlatılan nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma yapılarak neticesinde iddianame düzenlenmesi ve cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmasını talep etme gereği doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP :Şikayet dilekçemizde anlattığımız ve savcılık makamınızca yürütülecek soruşturma neticesinde şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek, cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmasını saygılarımızla talep ederiz.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
AŞI SIRASI GIDA SEKTÖRÜNE GELDİ
AŞI SIRASI GIDA SEKTÖRÜNE GELDİ
DEVREK “ŞEFİN ÖZEL KONUĞU” OLACAK
DEVREK “ŞEFİN ÖZEL KONUĞU” OLACAK