Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert
Advert

OSB İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Devrek-Gökçebey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan büyüklükleri 3000 m2 ile 30000 m2 arasında değişen 40 adet sanayi parselinin, talep eden ve uygun şartları taşıyan firmalara ön tahsisi yapılacak.

OSB İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
Bu içerik 699 kez okundu.
Advert

  Devrek-Gökçebey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan büyüklükleri 3000 m2 ile 30000 m2 arasında değişen 40 adet sanayi parselinin, talep eden ve uygun şartları taşıyan firmalara ön tahsisi yapılacak.

  Parsel tahsisi talep eden firmalar başvurularını sadece Devrek Ticaret ve Sanayi Odası’na 01.03.2024 tarihine kadar yapacaklar.

  1.Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan büyüklükleri 3000 m2 ile 30000 m2 arasında değişen 40 adet sanayi parselinin, talep eden ve uygun şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere, ön tahsisi yapılacaktır.

 2) Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi alanı Yenice Çayı Taşkın Koruma İnşaatından kazanılan alanda bulunmaktadır, OSB alanında inşa edilecek yapıların subasman kodu taşkın kontrol tesisi azami üst kodunun 1,5 m üzerinde belirlenmiştir ve subasman kodunun altının iskân edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle tahsisi yapılacak parsellerde birim alanda yaklaşık 4-4,5 metre yüksekliğinde dolgu yapılması ihtiyacı vardır. Ön tahsisi yapılan parselde subasman kodunun en 0,50 metre altına kadar dolgu yapılması tahsis sahibi gerçek veya tüzel kişi sorumluluğunda olacaktır.

 3) Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacak alt yapı inşaatları ve hizmetleri (yol, su, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon, kanalizasyon, yağmur suyu kanalı, güvenlik, evsel atık, vb.) tamamlandıktan sonra yapılan ve yapılması öngörülen masraflara göre nihai arsa tahsis bedeli belirlenecektir, avans mahiyetinde tahsil edilen ön tahsis bedeli belirlenen nihai arsa tahsis bedelinden düşüldükten sonra oluşan fark parsel tahsisi yapılan özel ve tüzel kişilerden ayrıca tahsil edilecektir.

 4) Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi sektör grubu Karma OSB’dir, yatırım tutarı, istihdam, ihracat, yüksek teknoloji, çevreye olan etkileri, vb. faktörlere ve sektör grubuna göre yapılan başvurular değerlendirilerek en uygun talepler belirlenecek ve uygun görülen yatırımcı özel veya tüzel kişilere ön parsel tahsisi yapılacaktır.

5) Ön tahsis bedeli KDV hariç 1.000,00 TL/m2 olarak belirlenmiştir, ön tahsisi yapılan parsele ait avans mahiyetindeki ön tahsis bedelinin %40’ı olan 1’inci taksit ön tahsisin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde, %30’u olan 2’inci taksit ön tahsisin yapıldığı tarihten itibaren 90 gün içinde, %30’u olan 3’üncü taksit ön tahsisin yapıldığı tarihten itibaren 180 gün içinde OSB hesaplarına yatırılacaktır, ödeme planı tahsis kararının tebliği ile birlikte ilgili firmaya bildirilecektir.

6) Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacak alt yapı inşaatı ve hizmetleri (yol, su, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon, kanalizasyon, yağmur suyu kanalı, güvenlik, evsel atık, vb.) tamamlanmadan önce ön tahsisi yapılan parselde fabrika inşaatına başlamak ve üretime geçmek isteyen özel ve tüzel kişilerden, OSB alt yapı inşaatları tamamlanıncaya kadar ihtiyaç duyulan alt yapı hizmetlerini kendi imkânları ile karşılayacaklarına ilişkin taahhütname alınacaktır.

7) OSB Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede ön parsel tahsisi uygun görülen gerçek veya tüzel kişiler ile OSB arsasında parsel tahsis sözleşmesi imzalanacaktır.

8) Parsel tahsisi talep eden gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile 01.03.2024 tarihine kadar Devrek TSO Başkanlığına başvuruda bulunabileceklerdir. 9) Parsel tahsis talebi için istenilen belgeler; a) Başvuru Formu b) Üretim Akış Şeması ve Açıklama Raporu c) İmza Sirküleri vekaletname (Aslı veya onaylı sureti) d) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren) e) Ticaret Odası veya Sanayi Odası Kaydı (Son 6 aylık) f) Vergi Levhası Suretvurular sadece Devrek Ticaret ve Sanayi Odası’na 01.03.2024 tarihine kadar yapılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
  MAAŞA GÖRE TOST
MAAŞA GÖRE TOST
"SIKINTININ NEDENİ AKP İKTİDARIDIR, SARAYDIR!"